Nieuw Trainings- en opleidingscentrum offshore wind Delfzijl

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stelt 275.000 euro beschikbaar voor de realisering van een training- en opleidingscentrum offshore wind in de nieuwe Zeevaart, Energie en Productietechnologie (ZEP) opleiding in Delfzijl. Het Noorderpoort bouwt een nieuwe school in Delfzijl en investeert 1,1 miljoen euro extra om een excellent en aantrekkelijk trainingcentrum te worden.

De nieuwe opleiding voor de offshore wind draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en versterkt de arbeidsmarkt voor jongeren, werkenden en zij-instromers. Het past in het onlangs aangenomen energieprogramma en het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid van de provincie Groningen. Dit initiatief is een concrete invulling van een MBO opleiding in de energiesector. Onder de naam E-college worden in het Noorden opleidingen op MBO niveau in de energiesector gestart.
 
De extra investeringen van 1,1 miljoen euro worden gebruikt voor praktijkruimten en simulatoren voor opleidingen en trainingen windenergie, ontwikkeling van trainingen en opleidingen, certificering van docenten en marketing en werving van personeel.

In het rapport 'Windskill' is een berekening gemaakt voor de benodigde arbeidskrachten in Europa voor on- en offshore wind. Per MW zijn 15 personen nodig. Niet alleen voor de installatie van turbines is gekwalificeerd personeel mogelijk maar vooral voor onderhoud van de turbines. Het Noorderpoort gaat de opleiding vraaggestuurd inrichten. Noord-Nederlandse bedrijven en in de toekomst ook bedrijven uit Noord-Duitsland gaan de opleiding richting geven. Het Noorderpoort heeft als enige MBO-opleiding in Nederland een licentie verkregen om studenten en werknemers op te leiden volgens de standaarden van BZEE.

De BZEE standaard is ontwikkeld door 80 bedrijven in de windenergie branche en is binnen en buiten Europa een erkende standaard.

Het resultaat van de investering is een up-to-date trainingscentrum met praktijkruimten, sleutelcabines en simulatoren voor on- en offshore windenergie, een brug simulator die wordt ingezet in de maritiem logistieke branche en  BZEE gecertificeerde opleidingen en trainingen. Verder voldoende instroom voor de opleidingen om te voldoen aan de vraag uit de markt en vraaggestuurd onderwijs door afstemming via het Noord-Nederland Offshore Wind bedrijven netwerk.