Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld

Ook in Nederland zijn er kansrijke locaties voor het herstel van droogvallend zeegras. Een vergelijking met locaties in Duitsland en Denemarken laat zien dat vooral luwe plekken onder de Waddeneilanden en langs de Friese en Groningse kust geschikt kunnen zijn.

Dit blijkt uit nieuw trilateraal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie.

Onderzoeker Eelke Folmer heeft in samenwerking met Duitse- en Nederlandse wetenschappers onderzocht onder welke omstandigheden droogvallend zeegras voorkomt in de Duitse Waddenzee. Op basis van hydrodynamische en morfologische gegevens is er een habitatmodel ontwikkeld. Dit model is gebruikt om geschikt leefgebied (habitat) in de Nederlandse Waddenzee te identificeren. Deze informatie is van belang voor effectieve natuurbescherming en om goede locaties te kiezen voor het zaaien van nieuw zeegras.

Artikel met rapport op website Programma Rijke Waddenzee