Nieuw Nollenlandschap Den Helder nog jaar afgesloten

De graafmachines zijn klaar met de inrichting van het Nollenlandschap bij Station Den Helder Zuid. Nu volgt de laatste fase van de inrichting. Er wordt in het najaar helm geplant, delen worden ingezaaid, wandelmogelijkheden gecreëerd en bordjes geplaatst. Het zal echter nog een jaar duren voordat Landschap Noord-Holland het Nollenlandschap open kan stellen. Het gebied is namelijk nog niet veilig. Het zand van de gevormde duinen ligt nog erg los en er zijn plekken met drijfzand.

Het nieuwe Nollenlandschap ligt vlak bij de Nollen waar de kunstwerken van Rudi van de Wint staan. Hij was ook nauw betrokken bij het maken van het ontwerp voor het nieuwe Nollenlandschap ten zuiden van de Ritmeesterweg. Samen met de ecoloog van Landschap Noord-Holland maakte hij de tekening. Ze hebben zich laten inspireren door impressionistische landschapsschilderijen en de duinen van Terschelling. Daaraan zijn kleuren, vormen en maten ontleend. De beleving van het gebied staat voorop. Het terrein is ingericht met duintjes van verschillende hoogten en met verschillende hellingen, met open water en met vlakkere delen die straks hopelijk bloemrijke weiden vormen.

Nu de graafmachines het gebied hebben verlaten, blijkt dat de natte plekken erg onbetrouwbaar zijn. Er zijn zelfs plaatsen met drijfzand. Ook de duinen zijn nog instabiel. Het zand beweegt en zou bezoekers kunnen bedelven. Daarom duurt het nog zeker een jaar voordat het gebied voor wandelaars open kan. In de tussenliggende tijd wordt het terrein afgesloten en worden er waarschuwingsborden geplaatst.

Straks zal dit gebied een belangrijke aanwinst zijn voor natuurgenieters. Landschap Noord-Holland is verder heel benieuwd naar de spontane ontwikkeling van de natuur in dit gebied. De potenties zijn erg hoog. Het Nollenlandschap vormt straks een belangrijke groene verbinding tussen het polderlandschap en het groen van de Stelling van Den Helder.

Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van provincie Noord-Holland, EU (Plattelandsontwikkelingsprogramma), Rijk (Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid en Waddenfonds), VSBfonds en gemeente Den Helder.