Nieuw natuurgebied op Texel

Texel is een natuurgebied, Utopia genaamd, rijker. Het gebied is zo'n 28 hectare groot. Natuurmonumenten is bijna 2 jaar bezig geweest om een grasland om te vormen tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken.

Het project Utopia is gesubsidieerd door het Waddenfonds. De herinrichting sluit aan bij de eerste hoofddoelstelling van dit fonds: ‘Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied’. Het project helpt daarnaast om de oostkant van Texel duurzaam aantrekkelijk te maken voor toerisme en recreatie.

Artikel op wadnu.nl

Meer informatie op de website van Natuurmonumenten