Nieuw eiland voor broedvogels nabij windpark

Begin volgend jaar bouwt Eneco twintig grote windturbines in de Eems. Maar alvorens met de bouw gestart kan worden, komt er een vogelbroedeiland van 2400 vierkante meter. Dit vogeleiland tussen Delfzijl en Termunterzijl is vooral bedoeld voor de visdief en de noordse stern die door de komst van de windmolens in het nauw komen.

Het idee om een eiland aan te leggen is van Marius Brijker van Avifauna. ‘We zijn blij dat dit eiland wordt aangelegd. Behalve voor de visdief en de noordse stern is het eiland ook belangrijk voor de bontbekplevier, waarvan slechts een handjevol bij de waddenkust broedt.’ Het eiland bij de Pier van Oterdum biedt een bijkomend voordeel dat de vogels niets te duchten hebben van nestrovers als vossen en bruine ratten.

Sinds enkele jaren ligt in de haven van Delfzijl een gehuurd ponton voor wadvogels die met wisselend succes door broedvogels, voornamelijk de visdief, wordt gebruikt. Deze mag wat Brijker betreft, nu weg. Derick Hiemstra van Avifauna Groningen houdt een weblog bij over de Noordse sterns in de Eemshaven.