‘Niets doen’ bij duinonderhoud op Ameland niet van invloed op veiligheid

Op Ameland wordt bij het duinonderhoud op enkele plekken sinds 1990 gewerkt met ‘dynamisch kustbeheer’. Dat wil zeggen dat men de natuur zijn gang laat gaan en er nauwelijks onderhoud plaatsvindt aan de duinen. Uit onderzoek van Alterra, Wageningen University en Natuurcentrum Ameland blijkt dat de veiligheid daardoor niet in het geding is gekomen.

Nog veel onbekend over soorten duinbeheerBijna de helft van de Europese bevolking leeft binnen een straal van 50 kilometer van een kust. Hier vinden ook veel vitale economische activiteiten plaats. Met een totale kustlengte van bijna 90.000 kilometer vergt de beveiliging van het achterland soms grote inspanningen, zeker in relatie tot de voorspelde zeespiegelstijging. Op veel plekken komen duinen voor, die als natuurlijke beveiliging dienst doen. Er is echter nog maar weinig bekend over de natuurlijke ontwikkeling hiervan onder verschillende soorten beheer, terwijl dat zeker voor een land als Nederland buitengewoon belangrijk is. En in Nederland dienen de duinen niet alleen als kustbeveiliging, zij zijn ook belangrijk voor diverse ecosysteemdiensten, zoals drinkwatervoorziening, recreatie en natuurbehoud.

Artikel op website Wageningen UR