Niet maaien maar grazen op Schier

SCHIERMONNIKOOG - Gemeente, Provincie en Natuurmonumenten hebben vrijdagavond afspraken gemaakt over hoe het Nationaal Park Schiermonnikoog een natuurlijker vorm kan krijgen.

Kern van het plan is dat er minder wordt gemaaid, geplagd en gegraven. Deze activiteiten moeten zoveel mogelijk worden overgenomen door grazers als runderen of Konikpaarden, volgens beheerder Otto Overdijk van Natuurmonumenten. Het plan van aanpak moet binnenkort nog verder worden uitgewerkt. In de duinen van Terschelling lopen sinds woensdag tien Galloway runderen om verruiging en vergrassing van het open landschap tegen te gaan.

Artikel op website RTV Noord