Niet ingrijpen bij olievervuiling Wad

Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging leggen op dit moment de laatste hand aan een handleiding voor oliebestrijding op het Wad. Een van de aanbevelingen is, dat het soms beter kan zijn om niet in te grijpen.

Het Wad is zeer kwetsbaar voor olievervuiling door de droogvallende platen en kwelders. Daarom heeft de Waddenvereniging het initiatief genomen om een zogenaamd ecologisch spoorboekje te maken. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten olie, de gebieden waar het terecht kan komen en de beste aanpak daarbij.

De handleiding komt januari volgend jaar uit en is betaald uit het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’. De informatie is bedoeld voor een breed publiek; van oliebestrijders tot bestuurders en beheerders van natuurgebieden.