Nederlands grootste kolonie Lepelaars op Texel

Dit jaar zijn op het eiland ruim 510 paar Lepelaars geteld. De grootste kolonie is te vinden in De Geul in het Nationaal Park Duinen van Texel 416 paar. Dit is de grootste van Nederland. Texel biedt lepelaars veilige broedgebieden beschermd tegen te nieuwsgierige mensen en vossen ontbreken hier. Er is voldoende voedsel in de omgeving, driedoornige stekelbaarsjes in het vroege voorjaar en later ook garnalen. Het totaal aantal Lepelaars in Nederland was volgens de telling van de Werkgroep Lepelaar in 2011: 2332.

Staatsbosbeheer telt de lepelaars met behulp van luchtfoto’s omdat de nesten diep verscholen in het moeras liggen. Ze zijn op een andere manier niet te tellen zonder ze te verstoren. Deels zitten ze in en onder de bomen en zijn ze niet goed te zien, waardoor het aantal Lepelaars wellicht groter is dan 510 paar. De kolonie in De Muy is met 15 paar het kleinst. De kolonie bij Natuurmonumenten op De Schorren telt dit jaar 80 paar. Een deel van de nesten op De Schorren is tijdens extreem hoogwater weggespoeld, daarbij is een aantal jonge dieren verdronken. In de kolonies worden veel jongen geboren, een deel er van is al uitgevlogen. Andere lepelaars zijn nog maar net begonnen met broeden.

Lepelaar excursies. In De Geul broedt dit jaar een klein deel dichtbij het uitkijkpunt aan de Mokweg, maar door de wilgen zijn ze niet op het nest te zien is. Wel zijn ze waar te nemen als ze van en naar het nest vliegen. Ook is de roep van de jongen goed te horen. Momenteel zit een groot aantal Lepelaars nog op hun nesten, terwijl de jongen van de vroegste paren al zijn uitgevlogen. De verwachting is dat deze lepelaars nog met succes een nieuw nest zullen beginnen. Staatsbosbeheer organiseert tot en met augustus excursies om de Lepelaars te spotten. Boeken kan via http://www.ecomare.nl/  of bij Ecomare.

Lepelaar weetjes. De Lepelaars zoeken voedsel in sloten op Texel en de Kop van Noord-Holland. In de sloten vangen ze vooral driedoornige stekelbaarsjes. Daarnaast jagen ze op het Wad naar garnalen. In West-Europa (van Portugal tot in Denemarken) broedden vorig jaar 4609 paar Lepelaars. In gescheiden levende Oost-Europese populatie was dat 1120 paar. Meer informatie over deze bijzondere vogels is te vinden op http://www.werkgroeplepelaar.nl/ , via deze website kunnen ook waarnemingen worden doorgegeven.