Nederland en Duitsland werken samen in plan voor Eems-Dollard

De kwaliteit van de Eems-Dollard is al veel jaren een bron van zorg in zowel Nederland als Duitsland. Tot voor kort werd er door beide landen nauwelijks samengewerkt om de natuurwaarden van het estuarium te behouden en verder uit te breiden. Het Integraal Management Plan Eems-Dollard brengt daar verandering in. Op 30 april werd het conceptrapport onder belanghebbenden gepresenteerd.

In het Integraal Management Plan (IMP) komen de Nederlandse en de Duitse belangen en ideeën voor een integraal beheer van de Eems-Dollard samen. Behoud en versterking van natuurwaarden gaan daarbij hand in hand met ruimte voor duurzame economische groei. Het IMP, in het Duits een Integriertes Bewirtschafts Plan (IBP), is een planvorm die tot nu toe Nederland niet bekend was. Een juridische grondslag ontbreekt daardoor. Vandaar dat de fase waarin de stakeholders zes weken de tijd hebben om te reageren op het conceptrapport wordt aangeduid als een reactieronde.

Artikel met downloadbaar Integraal Management Plan op website ee-eemsdelta