Natuurorganisaties stellen ministerie van EZ in gebreke om zoutwinning

HARLINGEN - De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek omtrent de zoutwinning in de Waddenzee van mei dit jaar.

De natuurorganisaties hebben vijf maanden geleden al gevraagd om alle informatie die het ministerie heeft over de zoutwinning onder de Waddenzee. Woordvoerder Ester Kuppen namens de natuurorganisaties: “We hebben er best begrip voor dat het ministerie tijd nodig heeft om de gevraagde informatie te verzamelen. Maar nu vijf maanden later nog steeds niet duidelijk is wanneer de informatie wordt geleverd, is ons geduld echt op.”

Een WOB-verzoek is een vraag om informatie van een overheidsorgaan, waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Officieel hoort een overheidsorgaan een WOB-verzoek binnen maximaal acht weken af te handelen. Die termijn is inmiddels ruimschoots verstreken. Het ministerie heeft nu twee weken om de informatie alsnog aan te leveren. Als dat niet lukt, wordt er een dwangsom van kracht. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het WOB-verzoek ingediend om meer te weten te komen over hoe het ministerie tot haar besluit is gekomen om vergunning te verlenen voor zoutwinning onder de Waddenzee.