Natuurlijke klimaatbuffers

In november presenteerde de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers de tussenrapportage 2010-2012 "Kennis en kansen". De tussenrapportage geeft een overzicht van de resultaten die de afgelopen drie jaar zijn behaald in het klimaatbufferprogramma.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen helpen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Ze maken Nederland mooier en veiliger. Denk aan de biobouwers in de Waddenzee (oesterbanken en zeegras), de zandmotoren langs de Noordzeekust, de veensponzen in natte natuurgebieden. De Schoonwatervallei bij Castricum is één van de twintig pilots. Hier wordt schoon water uit de duinen langer vastgehouden voor de natuur en tegelijkertijd is het gebied zo ingericht dat geen wateroverlast ontstaat voor boeren.
 
Op voorspraak van Deltacommissaris Wim Kuijken heeft de coalitie in de zomer van 2012 gesproken met de zes gebiedsgerichte deelprogramma's van het Deltaprogramma, alsmede met het deelprogramma Zoetwater. De coalitie is gevraagd om de deelprogramma's te voeden met informatie over de toepasbaarheid van klimaatbuffers bij waterveiligheid. In een aantal brieven biedt de coalitie aan om kennis te delen en in het vervolgproces van het deelprogramma betrokken te zijn.

Volledig artikel met downloads