Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? En wat is de beste manier; moet dat actief of kan dat passief? Deze vragen worden steeds actueler nu de visserij in het Waddengebied steeds verder verduurzaamt.

Door de verduurzaming van de visserij in de Waddenzee krijgt de natuur namelijk steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is dat nu de aanleiding om te onderzoeken waar zich mogelijk kansrijke plekken bevinden voor natuurontwikkeling in het sublitorale deel van de Waddenzee.

Het rapport en de bijhorende kaarten zijn opgesteld door ecologische onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. In het onderzoek wordt de focus gelegd op biogene structuren zoals mosselbanken, Japanse oesterbanken en in het verleden zeegras en platte oesters. Deze structuren bieden vestigings- en schuilmogelijkheden aan tal van andere organismen en dragen bij aan (een verhoging van) de biodiversiteit.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee