Natuurinfo in Waddenhavens

Dit jaar wordt in iedere Waddenhaven een minimarkt voor watersporters gehouden. Tijdens deze activiteiten wordt er aandacht besteed aan de schoonheid, maar ook de kwetsbaarheid van het Waddengebied. Watersporters hebben een specifieke verantwoordelijkheid omdat zij gebruikers zijn van dit unieke ecosysteem. Door de markt maken ze kennis met allerlei planten en dieren die op het wad te vinden zijn.

Zeedieren en wieren
Een van de grootste trekkers zijn de diertjes en plantjes die vastgegroeid op drijvende pontons in de havens leven. Zeeanjelieren, zakpijpen, sponzen, mosselen en zeewieren vormen een verrassende en zeer diverse begroeiing. Ook kleinere organismen trekken de belangstelling: het wandelend geraamte of spookdiertje is de topper, vooral als het geraamte ‘zwanger’ is.

Ik pas op het wad
Centraal in de boodschap die meegegeven wordt is de erecode ‘Ik pas op het wad’. Dit wordt tijdens korte presentaties gedurende de markt duidelijk gemaakt. Zeehondenrustplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen voor vogels staan centraal.

Oudeschild
Afgelopen woensdag werd een markt in het havengebouw in Oudeschild gehouden. Door het slechte weer waren er maar weinig zeilboten. De zeilers die er waren, lagen al een tijdje in de haven, wachtend op beter weer. Voor veel passanten was het ook een welkome aanvulling op de activiteiten en de hele middag zijn er bezoekers geweest.

Meer weten?
Deze activiteiten vloeien voort uit de status van de Waddenzee als Werelderfgoed. Het is een gezamenlijk initiatief van de natuurcentra op de eilanden, de Waddenvereniging, de watersportersbonden en de Waddenhavens. Ze vallen binnen het project “Ambassadeurs van Waddenzee Werelderfgoed”, waar ook trainingen en cursussen voor wadvaarders en schippers van de bruine vloot onder vallen.

De komende periode zijn de volgende markten in de havengebouwen gepland:

4 augustus: Vlieland en Schiermonnikoog
6 augustus: Texel, Terschelling en Ameland
13 augustus: Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog
20 augustus: Ameland