Natura 2000-Ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage

Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ligt van 19 oktober t/m 30 november 2015 ter inzage. U kunt in deze periode uw mening over het plan geven door een zienswijze in te dienen. Dit kan bij voorkeur digitaal, maar ook schriftelijk of telefonisch.

Looptijd
De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Een daarvan is het Lauwersmeer. Voor dit Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld met een looptijd van 6 jaar.

Open landschap
Het gebied vormt een belangrijk onderdeel van de Friese en Gronings-Drentse boezem. Door de hoge waterstanden op de ^Waddenzee, kan het water niet altijd geloosd worden. Daardoor treden er regelmatig sterke schommelingen van de waterstand op. Plaatselijke overstromingen door een hogere waterstand zorgen ervoor dat het Lauwersmeer een open landschap behoudt. Vele vogelsoorten profiteren hiervan. Het Lauwersmeer is de verbinding tussen Natura 2000-gebied Waddenzee en diverse Natura 2000-gebieden in het achterland van Friesland, Groningen en Drenthe.

Meer informatie
Meer informatie over het ontwerpbeheerplan Lauwersmeer en het indienen van een zienswijze vindt u op www.natura2000.nl.

Meer informatie over de ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone vindt u in de Natura 2000 bibliotheek op deze website