NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland uit gasvelden onder de Noordzee en de Waddenzee.

De aanwezigheid van de NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzeekust. Aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’ ligt een gasproductielocatie verscholen tussen de duinen. Om de productie uit de gasvelden op peil te houden voert de NAM geregeld onderhoudswerkzaamheden uit op de productielocaties. Zo ook in de komende maanden op de landlocatie. Vanaf 22 september 2014 starten de werkzaamheden.

Onderhoud met kraan
De NAM start met onderhoud aan een gasproductieput op de landlocatie. In de week van 22 september 2014 wordt hiervoor materiaal naar de locatie gebracht. De werkzaamheden duren circa twee weken. Daarna wordt in enkele dagen het matiriaal weer van het eiland afgevoerd.Er wordt met een kraan gewerkt. Voor het transport van het materiaal van en naar de locatie worden speciale voertuigen die de spullen verspreid over circa drie dagen over het strand vervoeren, gebruikt. Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt de strandopgang nabij Ballum gebruikt. Het materiaal wordt tijdelijk opgeslagen op het NAM-terrein aan de Reeweg.

Welke activiteiten voert de NAM nog meer uit op Ameland?
Vanaf half oktober tot en met half november 2014 is de NAM ook bezig met andere onderhoudswerkzaamheden. Op www.nam.nl kunt u binnenkort meer informatie vinden over deze werkzaamheden.Ook wordt rond januari 2015 een gasproductieput gerepareerd met behulp van een boortoren, die geen nieuwe gasputten gaat boren, maar waarmee alleen onderdelen uit de bestaande gasput worden vervangen.Naar verwachting worden in 2015 en 2016 ook werkzaamheden uit op de platforms voor de kust uitgevoerd. Belanghebbenden worden vooraf over deze werkzaamheden geinformeerd door de NAM.

Gaswinning op en bij Ameland
De NAM wint al ruim 30 jaar gas op en nabij Ameland uit twee gasvelden onder de Noordzee en de Waddenzee. Op dit moment is de jaarlijkse aardgasproductie van de NAM bij Ameland gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Friesland. Hiermeer leveren de gasvelden een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening. De NAM geeft invulling aan het zogeheten kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid door ook deze relatief kleine gasvelden te exploiteren, om zo het grote Groningen gasveld te sparen. Sinds de invoering van dit beleid in de jaren '70 zijn er zo’n 175 kleine velden met voorrang in productie genomen.

Contact
Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over de werkzaamheden van de NAM, dan kunt u contact opnemen met Hans Ardesch tel. 0592-363958 (tijdens kantooruren). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van de NAM via 0592-364000.