NAM boort naar meer gas

De NAM gaat meer gas onder de Waddenzee vandaan halen. In eerste instantie was het de bedoeling om 18 miljard kubieke meter gas op te pompen, maar omdat er meer gas onder het Wad lijkt te zitten is dit nu naar boven bijgesteld tot 23 kubieke meter.

Het extra gas levert de Nederlandse schatkist zo’n 500 tot 700 miljoen euro extra op. Volgens het ministerie kan de extra wel gaswinning bodemdaling veroorzaken, maar blijft dit binnen de grenzen.