Nader onderzoek voor realisatie Groene Dollarddijk

Er wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor een brede groene dijk langs de Dollard. Deze wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2013, in opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied.

Naast het uitvoeren van aantal technische berekeningen en het inventariseren van juridische aspecten (Natura 2000) wordt er uitgezocht welke belangen en plannen er zijn voor de aan de dijk grenzende kwelders. En er wordt gekeken naar mogelijkheden voor de winning van klei/sediment.
 
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ondersteunt de stakeholdersanalyse. Het is de bedoeling om eind dit jaar te komen tot een intentieverklaring tussen alle betrokken belanghebbenden. Daarin wordt dan de bereidheid uitsproken mee te werken aan een integrale vorm van dijkversterking (de Groene Dollarddijk).

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee