Nader onderzoek naar kansen voor Holwerd aan Zee

De slagingskans van het project Holwerd aan Zee wordt verder onderzocht. Dit spraken de overheden en de Stichting Holwerd aan Zee af in een bestuurlijk overleg. Het gedane onderzoek in de huidige verkenningsfase levert veel waardevolle informatie op. Het laat echter ook zien dat er nog belangrijke vragen openstaan voordat verdere besluitvorming kan plaatsvinden.

Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, en de gemeente Dongeradeel hebben veel waardering voor het werk dat de Stichting heeft verzet. En vinden het positief dat het project van ‘onderaf’ tot stand kwam. Tegelijkertijd is nog een aantal zaken onduidelijk. Het plan Holwerd aan Zee speelt in op twee uitdagingen: enerzijds de sociaaleconomische situatie van Holwerd, anderzijds de baggerhoeveelheden in de vaargeul Holwerd-Ameland. In afstemming met de Stichting gaan de overheden het komende jaar nader onderzoek doen.

Twee sporen
Dit onderzoek betreft twee sporen. Het betreft enerzijds een onderzoek naar de baggerhoeveelheden in de vaargeul en anderzijds een onderzoek naar kansen voor recreatie en toerisme. Belangrijke vragen waar antwoord op moet komen zijn: Gaat dit project de baggerhoeveelheden in de vaargeul Holwerd-Ameland verminderen en welke besparing levert dat op? En wat brengt een uitbreiding van mogelijkheden voor verblijfsrecreatie bij Holwerd op?

Open planproces
Rijkswaterstaat, gemeente Ameland en rederij Wagenborg starten binnenkort een open planproces naar de vaarverbinding Holwerd - Ameland. Een onderdeel hiervan zijn de hoeveelheden die daar gebaggerd worden. Het idee van een spoelmeer bij Holwerd wordt als één van de mogelijk te bestuderen ideeën ingebracht. Naar verwachting wordt eind 2016 duidelijk of dit een kansrijke optie is.

Kansen voor recreatie en toerisme
Dit project is breder dan de doorbraak van de dijk en het creëren van een spoelmeer alleen. Daarom betrekken het ministerie van Economische Zaken en de regio – onder meer via het Programma Rijke Waddenzee - in het onderzoek de onderdelen recreatie en toerisme. Waarbij er antwoord moet komen op de vraag hoe dit project kan bijdragen aan een verbeterde sociaaleconomische situatie van Noordoost- Fryslân.

Resultaten
De resultaten van alle lopende onderzoeken worden eind 2016 in samenhang opnieuw bekeken.