Mythisch Rottumeroog in National Geographic

Rottumeroog heeft door zijn ontoegankelijkheid en ongereptheid een bijna mythisch karakter.

Al decennialang is het Waddeneiland niet vrij toegankelijk, waardoor het een van de weinige plekken in ons land is waar de natuur nog echt wild is. De bekende natuurfotograaf Jasper Doest heeft het eiland in opdracht van National Geographic Magazine in beeld gebracht. Met dank aan Staatsbosbeheer mocht Doest een jaar lang op Rottumeroog fotograferen. Zijn twintig pagina’s tellende reportage over het eiland is opgenomen in het deze week te verschijnen juninummer van National Geographic Magazine.

Rottumerplaat, Rottumeroog en het Zuiderduin zijn drie onbewoonde Groninger eilanden in het oostelijk deel van het Werelderfgoed Waddenzee. De mens speelt er sinds de jaren ’90 vrijwel geen rol meer; wind en water boetseren het landschap. Rottumeroog is een zeldzame wijkplaats voor planten en dieren, een broedplaats voor vogels, een rustplaats voor trekvogels en een kraamkamer voor zeehonden. Staatsbosbeheer zorgt voor de natuur; verder is het verlaten in deze laatste wildernis die ons land rijk is.
Op een onbewoond eiland

Doest is erin geslaagd om het ruige karakter van het eiland in elk van de vier seizoenen op schitterende wijze vast te leggen. De foto’s bieden een uniek beeld van een eiland dat een welhaast mythische status heeft verworven. In totaal verbleef Doest zo’n vijftig dagen en nachten op Rottumeroog, steeds begeleid door een boswachter of vogelwachter. “Juist door het ontbreken van mensen spreekt het eiland tot de verbeelding en krijgt je fantasie de vrije loop”, zegt Doest. “Een eiland van stilte in een drukke wereld, een stukje land waar wind en getij de scepter zwaaien en de leegte zich oneindig voor je lijkt uit te strekken.”
Foto-expositie in Groningen
De foto’s van Doest zijn vanaf 16 juni tevens in de openlucht te bewonderen. Op het voorplein van het NS Station Groningen organiseren National Geographic en Staatsbosbeheer dan een grote fototentoonstelling, geheel gewijd aan Rottumeroog. De expositie loopt tot en met 27 juli.

De expositie wordt mede mogelijk gemaakt door: provincie Groningen, Groningen City Club, gemeente Groningen, Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat, de Waddenvereniging, Marketing Groningen en NS.