Museum Universiteit: Toerisme in het waddengebied

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.

Toerisme is onlosmakelijk verbonden met het Waddengebied. Aan de ene kant zorgt toerisme ervoor dat er bijvoorbeeld geld en inkomen in het gebied terecht komen, maar aan de andere kant kan het ook negatieve gevolgen hebben voor het landschap en de natuur in dit UNESCO Wereld Erfgoed gebied. Hoe er uiteindelijk wordt omgegaan met toerisme en natuur wordt grotendeels bepaald door welke keuzes wij als maatschappij maken. Voor het Waddengebied is het van groot belang dat er een goede balans is tussen menselijke activiteiten en bescherming van natuur en landschap. Idealiter zou er synergie moeten zijn tussen toeristische ontwikkeling en natuurbescherming, waardoor ze elkaar juist kunnen versterken, in plaats van dat ze gezien worden als tegenpolen. Alleen, hoe kun je synergie op een goede manier bewerkstellingen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden om dit te stimuleren? Wat zijn de belemmeringen waar men tegenaan loopt?

Volledig artikel op website Waddenacademie