‘Motie tegen zoutwinning vooral symboliek’

Een meerderheid in de Tweede kamer heeft op voorstel van de PvdA een motie aangenomen over de zoutwinning onder het Wad.

Volgens die motie moet de regering bij de geringste twijfel over schade aan de natuur geen natuurwetvergunning afgeven. Volgens woordvoerder Alje Zandt van natuurmonumenten heeft de motie vooral symbolische waarde, omdat de natuurwet eigenlijk al hetzelfde zegt.

Minister kamp vindt dat zoutwinning mogelijk is wanneer direct gestopt wordt met winning als er schade dreigt. Volgens Natuurmonumenten werkt dat niet omdat de bodemdaling nadien gewoon doorzet.

De natuurbeheerder voert campagne tegen de plannen voor zoutwinning onder het Wad, in samenwerking met de Vogelbescherming en de Waddenvereniging.