Mosselzaad op bodem valt tegen

De mosselzaadval op de bodem van de waddenzee valt tot nu toe tegen op de bekende 'mosselhotspots'. Dit constateert de bemanning van de Waddenunit na een inspectietocht.

De Waddenunit controleerde de afgelopen dagen de volgende locaties: Visjagersgaatje, Zuidwest, Breesem, Omdraai, Doove Balg, Molenrak, Breezanddijk, Vlieter en het Inschot. Alleen in het Inschot is nieuw fijn mosselzaad (met Zeesla erop, zie foto) gevonden en voor de rest van de " hotspots" (nog) niets.
 
Het seizoen is erg laat dit jaar, dus mogelijk dat er nog zaadval komt. Maar tot nu toe is de mosselzaadval 2013 op de bodem, in tegenstelling tot de resultaten bij de mosselzaadinvanginstallaties, geen topper.

Volledig artikel op de website van Programma naar een Rijke waddenzee