Mosselbanken van levensbelang voor Waddenzee

Mosselbanken zijn 'hotspots van biodiversiteit' in de Waddenzee en daardoor van groot belang voor het leven in het natuurgebied. Uit onderzoek, waarbij 12.000 monsters zijn genomen, blijkt het leven er gevarieerder dan gedacht.

Op de mosselbanken leven ruim 40 procent meer soorten als wieren, krabben en vissen. De banken bieden namelijk structuur om op te groeien en gelegenheid om te schuilen. Op hun beurt trekt dat leven weer vogels aan: op en rond een bank 3,5 keer meer dan elders.

Volledig artikel op website nu.nl