Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude banken blijken erg stabiel in oppervlakte.

De ontdekking is van belang omdat er  vaak wordt gedacht dat mosselbanken vanzelf weer verdwijnen na verloop van tijd. Uit het nieuwe onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van EZ is uitgevoerd, blijkt dat mosselbanken inderdaad in het algemeen na het jaar van ontstaan langzaam in oppervlakte, bedekkingspercentage en populatiedichtheid achteruit gaan.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee

Het Onderzoeksrapport van IMARES