Mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee blijven stabiel

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Belangrijke ecotoop
Droogvallende mosselbanken zijn een belangrijke ecotoop binnen de Waddenzee. Na het verdwijnen van de mosselbanken in de jaren negentig van de vorige eeuw karteren onderzoekers van IMARES elk jaar een aantal individuele mosselbanken. Dit om de huidige locatie en grootte na te gaan, en om de jaarlijkse veranderingen te kunnen zien. Ook de bedekking van mosselbanken, de grootteklassen en biomassa van de mosselen, het percentage oesters en andere organismen op de mosselbank worden gemeten.