Mosselbanken aangelegd in de Waddenzee

Bericht uitgegeven door Rijksuniversiteit Groningen op zaterdag 7 mei 2011

Het mooie weer van de afgelopen weken heeft veel mensen naar de Waddeneilanden gelokt. Daar konden ze getuige zijn van de aanleg van nieuwe mosselbanken in het kader van het Waddensleutelproject. Met de aanleg van deze mosselbanken willen wetenschappers begrijpen waarom droogvallende mosselbanken het in de Waddenzee niet goed doen en wat hun belang is bij het behouden en verbeteren van de biodiversiteit van de Waddenzee.

Mossels zijn biobouwers, organismen die niet alleen op milieuomstandigheden (zoals zeebodem en stroming) reageren, maar deze ook zelf sterk beïnvloeden. Zo creëren ze geschikte leefomstandigheden voor zichzelf en daarmee ook voor andere soorten. En zo spelen ze een sleutelrol in het voortbestaan van biodiversiteit en het natuurlijk functioneren van ecosystemen. Helaas zijn veel biobouwende soorten, zoals mossels en zeegrassen, in de Waddenzee verdwenen of sterk afgenomen. Mosselbanken zijn op de droogvallende wadplaten vrijwel verdwenen, maar komen nog wel voor in de delen die permanent onder water staan.

Volledig artikel op natuurbericht.nl