Monsternames van onderzoek naar stormschade gereed

De bemanning van de Krukel (onderdeel van de Waddenunit EZ) is klaar met de monsternames in de Waddenzee. De monsters werden genomen om de schade van de storm op 28 oktober te achterhalen.

Het werkgebied van de Krukel ligt tussen Schiermonnikoog en Terschelling. Met name bij Terschelling bleken grote delen van droogvallende mosselbanken te zijn weggeslagen. Alleen lege slikruggen werden er gezien. Maar op andere plekken in de onderzocht gebieden was de schade bij litorale mossel- en oesterbanken veel minder groot. Hoe dichter bij de vaste wal, hoe beter de banken er nu uitzien.
 
De sublitorale mossel- en oesterbanken (die continu onderwater staan) hebben eveneens te lijden gehad onder de storm, maar zijn niet weggeslagen, zo blijkt uit de monsternames.

Volledig artikel op website programma Rijke Waddenzee