Monitoringrapport vogels van de Nederlandse Waddenzee

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de afgelopen twintig jaar over elkaar zijn gelegd.

Door een nieuwe onderzoeksmethode is het nu mogelijk scherper in beeld te brengen hoe het met vogelpopulaties gaat. Er kan zelfs in de toekomst worden gekeken. Vorige week presenteerden onderzoekers het rapport over de toestand van de vogels van het waddengebied op het startsymposium van het nieuwe Centre for Avian Population Studies.

Volledig artikel en rapport