Mogelijke doorbraak in zilte aardappelkweek

Vorig jaar hadden onderzoekers op Texel een zouttolerant aardappelras ontdekt. Nu, een jaar later, hebben de aardappelkwekers Biemond uit Eenrum en Fobek uit Sint Annaparochie 26 nieuwe rassen ontwikkeld en gekweekt op Texel met als doel de zouttolerantie sterk te verbeteren.

Uit een eerste test door dr. Arjen de Vos en Marc van Rijsselberghe van Zilt Proefbedrijf in Den Hoorn lijkt één van deze rassen veelbelovend. Aanstaande donderdag 28 juli oogsten zij deze proefaardappelen op het Zilt Proefbedrijf in Den Hoorn op Texel. Dan moet blijken of de daadwerkelijke aardappelen van het ras ook opgewassen zijn tegen zout water. Dit zou een doorbraak betekenen in het mondiale probleem van verzilting van landbouwgrond door de klimaatverandering.

Volgens wetenschappers zal de komende tien jaar circa 125.000 hectare Nederlandse landbouwgrond verzilten door de stijging van de zeespiegel, zoute kwel en verdroging als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de meeste groentes. Boeren, met name langs de kust en op de eilanden, moeten zich dan ook terdege bewust zijn dat dit voor hen grote problemen kan opleveren. Hierdoor is het onontkomelijk dat zij vroeg of laat een radicale omslag moeten maken. Verhuizen of hierop inspelen. Dat laatste lijkt nu tot de mogelijkheden te gaan behoren. Dr. Arjen de Vos van de Vrije Universiteit kijkt daarom met spanning naar aanstaande donderdag als ze de aardappelen uit de grond halen. “Uit een eerste test op het loof, bleek het veelbelovend ras met kop en schouders boven de rest uit steken qua groei en kwaliteit. Donderdag moet blijken of ook de aardappel zelf goed gedijd. Het gaat immers uiteindelijk om het eetbare deel. Als dit zo is dan schijnt er weer licht aan het einde van de tunnel”, aldus De Vos.

Als het lukt, zou het een ware doorbraak betekenen, want volgens Peter Keijzer van Fobek is een zilte aardappel één van de sleutels tot succes in de verregaande verzilting van landbouwgrond. “Van nature bestaan er zouttolerante en eetbare gewassen. Kijk maar naar zeekraal en lamsoren. Maar economisch en maatschappelijk gezien heeft een aardappel veel meer waarde, want dagelijks eten miljoenen mensen over de hele wereld dit gewas. Dit zou op den duur een uitkomst bieden voor vele boeren in binnen- en buitenland”, vertelt Keijzer.

Zilt Proefbedrijf
Het Zilt Proefbedrijf van Marc van Rijsselberghe onderzoekt meerdere bekende en onbekende gewassen om in de toekomst voor boeren in verzilte gebieden een compleet bouwplan beschikbaar te hebben. Hiermee hopen zij een bijdrage te leveren aan de voeding van de toekomstige negen miljard aardbewoners in 2050. Ook met het vermarkten van deze producten houdt het bedrijf zich bezig. “Het in de markt zetten is de laatste stap in de ontwikkeling van zilte gewassen die ook erg belangrijk is. Het moet immers uiteindelijk ook in de winkels komen te liggen. In het Waddengebied zou een zilte aardappel misschien ook in aanmerking kunnen komen voor het streekkeurmerk Waddengoud, zodat je een uniek en bijzonder streekproduct hebt”, noemt Van Rijsselberghe.