Minister Schultz van Haegen laat zich informeren over de Eems-Dollard

In een bestuurlijk overleg in Leeuwarden heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) zich maandag laten informeren over de plannen om vertroebeling van het water in de Eems-Dollard aan te pakken. Door die vertroebeling gaat het slecht met de flora en fauna in het estuarium. Dat heeft, net als de Waddenzee, zowel de status Natura 2000 als die van Werelderfgoed.

In een rondetafelgesprek van 40 minuten werd de minister bijgepraat over de innovatieve dijkversterking Eemshaven-Delfzijl, waarbij gebruik gemaakt wordt van slib dat uit de Eems-Dollard wordt gehaald. Ook de Dubbele Dijk, met een tussenliggende polder waar slib ingevangen kan worden, kwam aan de orde.

Volledig artikel op website E&E Eemsdelta