Minister Schultz steunt traditionele zeilvaart

Dinsdagavond 25 juni, tijdens een Algemeen Overleg van de vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu, heeft minister Schulz toegezegd €15.000 te willen bijdragen aan de kosten die verbonden zijn aan de afronding van de slepende juridische procedure tegen Denemarken. Aanleiding voor deze procedure was de aanhouding in 2008 van een Nederlands zeilschip in Denemarken. Dit schip was, net als alle andere zeilschepen, voorzien van Nederlandse certificaten en die werden door Denemarken niet erkend.

De kamerleden Farshad Basir (SP), Betty de Boer (VVD), Sander de Rouwe (CDA) en Albert de Vries (PvdA) riepen de Minister op om de vereniging voor beroepschartervaart BBZ ook financieel te blijven ondersteunen in de rechtszaak.

De toezegging van de minister vloeit voort uit de eerdere toezegging van Staatssecretaris Huizinga naar aanleiding van de motie Aptroot/Van Hijum uit 2009. Die motie vroeg de toenmalige bewindspersoon juridische actie te ondernemen tegen Denemarken.  Om bestuurlijk juridische redenen is er toen voor gekozen om de Vereniging voor Beroepschartervaart in het proces tegen Denemarken te steunen. Het ministerie heeft hier toen € 65.000,-- en later nog € 12.000,- aan bijgedragen. De BBZ heeft zelf ook een forse bijdrage aan menskracht en middelen geleverd.

Inmiddels zijn Nederland en Denemarken hoopvolle gesprekken gestart in een poging om aan bovengenoemde situatie een eind te maken. Een goede overeenkomst zal er toe leiden dat de BBZ de lopende rechtszaak kan stoppen. Voor de betrokken ondernemers, de eigenaren van traditionele zeilschepen, zou dit het einde betekenen van jarenlang aanhoudende onzekerheid. Het bestuur van de BBZ is de minister dan ook  erkentelijk voor haar betrokkenheid en inzet.

De beroepschartervaart vormt in Nederland een belangrijke bedrijfstak binnen de toeristische sector. Bij deze unieke manier van vrijetijdsbesteding zijn de passagiers meestal actief betrokken bij het varen van het schip. Ruim anderhalf miljoen passagiers werden er in 2012 aan boord ontvangen. De totale vloot bestaat uit circa 430 motor- en zeilschepen, waarvan 60% lid is van de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.