Minder visserij langs kust

Zeevogels, schelpdieren, zeehonden, bruinvissen en de zandbanken waar zij leven. Die natuur moet volgens Europese richtlijnen worden beschermd in de Nederlandse kustwateren.

De Vlakte van de Raan in de monding van de Schelde en de kustzone ten noorden van Bergen tot en met Rottumeroog zijn daarom aangewezen als Natura2000-gebied. Op 13 december tekenden de visserijsector, de natuurbescherming en de overheid het VIBEG-akkoord, waarin de traditionele visserij in deze gebieden wordt ingeperkt.

Meer informatie op website Rijksoverheid