Miljoenen voor zoutwinningsgebied

De provincie Fryslân gaat voor bijna 13 miljoen euro bijdragen aan gebiedsverbetering in Franekeradeel en Harlingen. In de streek hebben veel mensen last van grondverzakkingen door gas- en zoutwinning.

In het gebiedsplan staan maatregelen om de gevolgen van bodemdaling op waterhuishouding en landbouw tegen te gaan en vergoed te krijgen.
Ook landschap, natuur en recreatie worden verbeterd door het provincial geld. Provinciale Staten neemt naar verwachting nog voor de zomer een besluit over de bijdrage.

Zoutfabriek Frisia in Harlingen betaalt voor 2 miljoen euro mee. Het bedrijf gaat vanaf 2022 uitsluitend nog zout winnen onder de Waddenzee vandaan.