Miljoenen voor Waddengebied

Het waddenfonds verstrekt ruim 25 miljoen euro subsidie aan verschillende projecten in het waddengebied. Het gaat om 16 projecten. Het grootste project waar geld naar toe gaat is Súd Ie.

Dit is een waterverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer. Er wordt geïnvesteerd in de ecologische kwaliteit van het gebied. Het oorspronkelijke waddenkarakter wordt teruggebracht in het landschap. Het Waddenfonds steekt hier 9,6 miljoen euro in. Franekeradeel krijgt ruim 2 miljoen euro voor de kanaalzône. Het doel is om meer toeristen te trekken en de lokale economie te versterken.

De totale investering van alle projecten in het Waddengebied bedraagt 78,5 miljoen euro.