Miljoenen voor Nederlands-Duitse regio

Ondernemers uit Fryslan en de grensregio met Duitsland kunnen weer aan de slag met nieuwe projecten. De Europese Unie stelt 215 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van het gebied.

Het geld komt uit het zogenaamde Interreg A programma. Het is de vijfde keer dat de subsidieregeling wordt opengesteld. Projecten moeten wel cofinanciering uit de eigen regio krijgen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Op woensdag 19 november ondertekenden de bestuurders uit de grensprovincies van beide landen de samenwerkingsovereenkomst. Ook Fryslân mag zich tot die grensprovincies rekenen doordat ze via de Waddenzee aan Duitsland grenst. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.

Het nieuwe subsidieprogramma bevat twee prioriteiten. Het eerste is economie, technologie en innovatie. Het tweede is duurzame regionale ontwikkelingen, integratie en maatschappij. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat er ook ruimte is voor projecten ten behoeve van de Waddenzee of Culturele Hoofdstad 2018.