Miljoenen vissen wachten voor Afsluitdijk

Bij een goed seizoen kunnen miljoenen vissen op jaarbasis gebruik maken van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk.

Deze aantallen vissen liggen nu namelijk te wachten voor de sluizen bij Kornwerderzand, waar ze meestal niet door heen kunnen. De Vismigratierivier door de Afsluitdijk kan uitkomst bieden.

Dit blijkt uit schattingen van IMARES Wageningen UR op basis van langlopend fuikenonderzoek en aanvullende monitoring in de spuikom. Het onderzoek is in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) en het Programma naar een Rijke Waddenzee uitgevoerd.

Vooral kleine trekvissen komen in grote getale voor. De driedoornige stekelbaars en ook  spiering ligt nu massaal in de spuikom van de Lorentszsluizen bij Kornwerderzand te wachten om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer in te zwemmen. In een slecht jaar gaat het bij beide soorten al om honderdduizenden vissen. In een goed jaar springt het aantal omhoog tot vele tientallen miljoenen.

Volledig artikel met rapport op website Programma Rijke Waddenzee