Militaire oefening Vlieland

F-16 jachtvliegtuigen van de vliegbasis Volkel oefenen in de periode van maandag 25 februari tot en met donderdag 28 februari in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland.

In totaal worden naar verwachting 16 bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen.

Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.

Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen.

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden 058-2346700. Voor klachten kan eveneens worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.