Milieueffectrapport vaargeul Eemshaven volledig

EEMSHAVEN – De Commissie m.e.r. concludeert dat het milieueffectrapport voor de verruiming van de vaarweg Eemshaven – Noordzee nu volledig is.

Aanvullende informatie laat onder meer zien dat door het nemen van maatregelen in de natuurgebieden op Schiermonnikoog natuur kan worden hersteld.

Om de bereikbaarheid van de Eemshaven te verbeteren wordt de vaarweg naar de Noordzee verruimd. Dit betekent dat de vaargeul geschikt wordt gemaakt voor zogenaamde ‘Panamax’-schepen die een diepgang hebben van maximaal 14 meter. De bestaande vaargeul moet hiervoor op een aantal plaatsen worden verdiept en verbreed.

Volledig artikel op website De Eemsbode