Milieu en economie integreren Chemiecluster Eemsmond

Wie het nieuws heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat de chemiecluster in het Eemsmondgebied het moeilijk heeft. Een verkenning binnen de kaders van Economie & Ecologie in Balans komt tot de conclusie dat een uitweg ligt in de richting van veel sterkere integratie van milieu en economie.

De verkenning is uitgevoerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee, Eemsdelta Green en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Dat dubbele doel van natuur en economie is te bereiken door de energie- en grondstoffenvoorziening voor het hele chemiecluster te integreren, meer reststoffen in te zetten als grondstoffen en de toepassing van biobased grondstoffen te stimuleren.

Volledig artikel op website E&E Eemsdelta