Migratierivier helpt vissen

Een migratierivier voor vissen in de Afsluitdijk zal een positief effect hebben op de visstand. Dat concludeert de Waddenvereniging naar aanleiding van een eerste onderzoek.

De migratierivier is bedoeld om de vis een kans te geven om van het zoete IJsselmeer naar de zoute Waddenzee te gaan en andersom. Dat zou meer vissen tot gevolg hebben. De rivier moet volgens het onderzoek voor de helft van de tijd open staan, voor de andere helft moet hij gesloten worden om te voorkomen dat er zout water in het IJsselmeer stroomt.

Volgens de Waddenvereniging moet er nu een vervolgonderzoek van twee jaar komen, de rivier zelf zou in 2016 aangelegd moeten worden.