Meet & Greet Waddenwerkers 29 oktober

75 Waddenwerkers van provincies, rijk, gemeenten, onderwijs, natuur, economie kwamen in het Fries Museum bijeen. Voor de traditionele meet en greet van het RCW, Waddenacademie, Waddenfonds, Deltaprogramma en Rijke Waddenzee.

Aan de orde was mout'n en grout'n, ontmoeten en groeten, moetsje en groetsje, muete en gruete om het in Waddentalen te zeggen.

Verslag en foto op deze pagina