Meer zeegras in Waddenzee

Het gaat de goede kant uit met het zeegras. Dat blijkt uit de monitoring van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat. Twee jaar geleden zijn beide organisaties begonnen met het zaaien van nieuw zeegras. Uit metingen blijkt nu dat er dit jaar weer meer gras is opgekomen dan vorig jaar.

De onderzoekers plaatsen evenwel een kanttekening bij het succes. Volgens hen hebben de planten van dit jaar minder zaad gevormd dan de planten van 2012. Mogelijk heeft dat te maken met het lange koude voorjaar. Het blijft dus afwachten hoe de groei volgend jaar uitpakt.