Meer vliegbewegingen voor Den Helder Airport

Den Helder Airport heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. De vraag komt voort uit de intentieovereenkomst die op 12 oktober 2011 is ondertekend door verschillende ministeries, de gemeente Den Helder en Den Helder Airport.

In die overeenkomst is onder andere voorzien in het in gang zetten van de procedure om een groei naar 27.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk te maken. Dit aantal vliegbewegingen past binnen de bestaande geluidsruimte.

Directeur Van den Hoff (Den Helder Airport): “In 2014 verwachten we uit te komen op 23.000 vliegbewegingen. We hebben momenteel ruimte voor 25.000 vliegbewegingen per jaar.”’ De ontwikkeling naar 27.000 vliegbewegingen is van groot belang voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in Den Helder en de regio.

Wethouder Pieter Kos: “ De economische positie en de continuïteit van Den Helder Airport is gebaat bij meer civiele vliegbewegingen. Er zijn voor deze aanvraag diverse onderzoeksrapporten overlegd ter onderbouwing van dit verzoek. Ook om te controleren of het allemaal wel mogelijk en verstandig is, gezien mogelijke effecten op het milieu.”

Er is al eerder gekeken naar de effecten voor de natuur. Imares heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet onderzocht of vogels last hebben van in totaal 27.000 vliegbewegingen per jaar. Uit dat onderzoek bleek dat dit niet het geval is. Dat is ook de aanleiding geweest voor het positieve advies van de Commissie Overleg en Voorlichting inzake Milieuhygiene (COVM) aan de minister van Defensie.