Meer verzet tegen zoutwinning

Het verzet tegen zoutwinning in Noordwest Friesland wordt steeds groter. Zaterdag luiden 26 kerken in de streek en kwartier lang hun klokken als protest. Ook landbouw-organisatie LTO is faliekant tegen de aanleg van nieuwe zoutwinningsputten in het gebied.

LTO vindt dat de schade die de bestaande boorlocaties veroorzaken al groot genoeg is. Ook is er nog onduidelijkheid over het vergoeden van de schade die door zoutwinning ontstaat. Zaterdag is in Slappeterp een grote manifestatie tegen zoutwinning. Donderdag werd bekend dat de vier gemeenten in Noordwest Friesland gezamenlijk gaan lobbyen om de mijnbouwwet aangepast te krijgen. Een nieuwe mijnbouwwet moet het voor bedrijven moeilijker maken om vergunning te krijgen voor zout- of gaswinning.