Meer schelpdieren in de Waddenzee

Het gaat opvallend goed met de schelpdieren in de Waddenzee. Dat blijkt uit onderzoek van professor Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij krijgt duidelijke signalen dat vooral kleine schelpdieren als kokkels en nonnetjes weer terugkeren.

Ruim twintig jaar geleden sloeg Piersma nog alarm over het machinaal wegvissen van de schelpen uit het Wad. Dat had grote gevolgen voor vogels die afhankelijk zijn van de schelpdiertjes. Met de schelpdieren komen ook de vogels terug. Volgens Piersma kunnen soms weer grote aantallen kanoeten worden waargenomen.

Het interview met professor Piersma op omropfyslan.nl