Meer onderzoek naar invloed zandsuppleties op natuur langs de kust

Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties doen de komende 6 jaar gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand ter bescherming van de Nederlandse kust.

Daarvoor ondertekenden zij vandaag een convenant tijdens het Zevende Nationaal Deltacongres in Apeldoorn. Jaarlijks bekijken de organisaties of en hoe de bevindingen kunnen worden toegepast om kustbescherming en natuurontwikkeling beter te combineren.

Van 2009 tot en met 2015 deden Rijkswaterstaat, stichting Duinbehoud, stichting De Noordzee, de Vogelbescherming en de Waddenvereniging al onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op bodemdieren, vissen en kustvogels en het effect van zandverstuiving op de flora en fauna in de duinen. Deze samenwerking wordt nu voortgezet én versterkt met de natuurorganisaties en waterbedrijven die de duingebieden langs de Nederlandse kust beheren; LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN en Waternet.

Volledig artikel op website van Rijkswaterstaat