Meer inzicht in succesfactoren herstel groot zeegras Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft, in samenwerking met de Waddenvereniging, onderzoek gedaan met als doel het herstel van groot zeegras in de Waddenzee. Zeegrasvelden zijn een belangrijk leefgebied voor veel zeedieren en kunnen bijdragen aan de waterkwaliteit. Uit dit project blijkt dat het zaaien van zeegras met donormateriaal succesvol is. De dichtheid van de opkomst van het plantje is echter nog te laag. Hierdoor kan de populatie in de Waddenzee zichzelf nog niet in stand houden. De gevonden oorzaken voor de beperkte opkomst van het zeegras worden nader onderzocht.

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben Deltares, de Waddenvereniging en the Fieldwork Company in 2011 en 2012 zeegras gezaaid in de Waddenzee op een drietal locaties, met als doel robuuste zeegraspopulaties die zichzelf in standhouden te ontwikkelen. Uit het project blijkt dat  zeegras in een groot gebied opkomt, echter nog in een te lage dichtheid De reden dat het zeegras beperkt opkomt heeft te maken met onvoldoende natuurlijke zaadaanvoer, verlies van zaad door o.a. waterstroming en mogelijk verminderde kiemkracht. De leefomstandigheden zijn prima, zo blijkt uit modelberekeningen.

Nader onderzoek
Rijkswaterstaat gaat onder andere samen met Natuurmonumenten de komende jaren nader onderzoek doen naar factoren tijdens zaaien, vervoer en opslag die van invloed zijn op de kiemkracht en opkomst van het zeegras, om zo het herstel van zeegras in de Waddenzee beter uit te kunnen voeren. Het uiteindelijke doel is een populatie met voldoende omvang en dichtheid, zodat het zelfvoorzienend wordt en het aanvullend zaaien niet meer nodig is. Uit onderzoeken naar herstel zeegras in andere landen, zoals Amerika, blijkt dat het herstel van groot zeegras jaren kan duren.

Herstel zeegras maatregel Kader Richtlijn Water
Als beheerder van de Waddenzee is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Het herstel van zeegras in de Waddenzee is één van de doelstellingen van Kader Richtlijn Water. Zeegrasvelden zijn haast vergelijkbaar met koraalriffen qua biodiversiteit, maar minder bekend, en vormen een belangrijk leefgebied vormt voor veel zeedieren. Daarnaast zijn zeegrassen bij voldoende dichtheid  ecosysteem ingenieurs  in die zin dat ze hun omgeving kunnen veranderen: zo vangen ze bijvoorbeeld slib, stabiliseren de bodem en maken het water helderder.

Het bijbehorende Rapport (pdff, 5 Mb)