Meer industriegebied in Eemshaven

Het industriegebied rond de Eemshaven kan worden uitgebreid. Het algemeen bestuur van Groningen Seaports heeft daar vandaag toestemming voor gegeven.

Er komen geen nieuwe kades of havenbekkens bij, maar droge terreinen, waar bijvoorbeeld nieuwe datahotels zich kunnen vestigen.

Het gaat om een gebied aan de zuidoostkant van de Eemshaven.

Artikel op website RTV Noord