Meer geld voor rampenbestrijding Wad

Het Rijk moet meer doen om rampen in de Waddenzee te voorkomen en te bestrijden.

 

Dat is de boodschap, die klaarligt voor staatssecretaris Joop Atsma van Milieu, die vrijdag de Eemshaven bezoekt. Op hem ligt een boekje te wachten met vijftig aanbevelingen, die zijn aangedragen door onder meer de Waddenvereniging, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat. Er wordt vooral benadrukt dat snelheid geboden is bij een ramp. Bij bijvoorbeeld het lekken van olie kan één getijdenwisseling al onherstelbare schade aanrichten.